ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Servis www.nexdiag.com sbírá automaticky pouze ty informace, které jsou obsažené v souborech cookies.

2. Cookies jsou textové soubory, zejména textové soubory, které jsou přechovávány v koncovém zařízení uživatele servisu a určené k využití pro webové stránky tohoto servisu. Obsahují zejména název webové stránky svého původu, svoje jedinečné číslo, čas přechovávání na koncovém zařízení.

3. Operátorem servisu je společnost Nexdiag Sp. z o.o. zapsaná do obchodního rejstříku u Obvodního soudu Rzeszów, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000656378, adresa místa podnikatelské činnosti a doručovací adresa: Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów, DIČ 5170378987 5170378987, IČO: 366213070 a e-mailová adresa: contact@nexdiag.com Nexdiag Sp. z o.o. je subjekt, který na koncovém zařízení uvádí soubory cookies a těm, kteří k nim mají přístup.

4. Operátor servisu využívá soubory cookies za účelem:

  • přizpůsobení obsahu stránky individuálním potřebám uživatele; tyto soubory rozpoznávají jeho zařízení, aby podle jeho preferencí zobrazily stránku;
  • příprava statistik napomáhajících zjistit, jaké jsou preference a chování uživatelů; analýza těchto statistik je anonymní a umožňuje přizpůsobit obsah a obraz servisu stávajícím trendům (statistiky se používají rovněž pro hodnocení oblíbenosti webové stránky);

5. Servis se používá pro základní druhy souborů (cookies) - dočasné a trvalé. Dočasné se přechovávají pouze do okamžiku opuštění servisu (vstupem na jinou webovou stránku, odhlášením nebo vypnutím prohlížeče). Trvalé soubory se přechovávají v koncovém zařízení uživatele až do doby, kdy je uživatel odstraní nebo trvají po dobu, která vyplývá z jejich nastavení.

6. Uživatel může v každém okamžiku provést změny nastavení svého prohlížeče, aby zablokoval obsluhu souborů (cookies) nebo pokaždé získat informace o jejich umístění ve svém zařízení. Jiné dostupné funkce lze zjistit v nastavení svého internetového prohlížeče. Je důležité, že většina prohlížečů má výchozí nastavení na akceptaci záznamu souborů (cookies) v koncovém zařízení.

7. Operátor servisu informuje, že změny nastavení v internetovém prohlížeči uživatele mohou omezit přístup k některým funkcím webové stránky servisu.

8. Soubory (cookies), jež servis využívá, jsou (umístěné v koncovém zařízení uživatele) mohou být zpřístupněny jeho partnerům a z nim spolupracujícím zadavatelem reklamy.

9. Údaje o nastavení internetových prohlížečů jsou dostupné v jeho menu (pomoc) nebo na webové stránce jejího výrobce.

Zdroj: ciasteczka.org.pl